Kancelaria

Kancelaria parafialna jest czynna:

 • od wtorku do piątku: 16:00 – 16:45
 • w soboty: 08:30 – 10:00
Chrzest Święty

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie””

Datę Chrztu Świętego można ustalić zgłaszając się do zakrystii lub kancelarii. Wtedy zostanie ustalone spotkanie na spisanie aktu Chrztu Świętego i katechezę dla rodziców przygotowującą do chrztu dziecka. Na spotkanie należy zabrać ze sobą:

 • akt urodzenia dziecka,
 • dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres.
I Komunia Święta

„Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”

Bierzmowanie

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej””

Dokumenty wymagane:

 • metryka chrztu – w przypadku osób, które nie były ochrzczone w parafii,
 • w przypadku osób spoza parafii – zgoda proboszcza parafii zamieszkania na przyjęcie sakramentu bierzmowania poza parafią zamieszkania,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

Przynajmniej 4 miesiące przed planowanym terminem ślubu należy zgłosić się w zakrystii i ustalić spotkanie na spisanie protokołu przedślubnego. Wtedy konieczne jest zgromadzenie wymaganego kompletu dokumentów:

 • akty chrztu świętego z adnotacją o bierzmowaniu, jeśli chrzest był poza parafią Św. Stanisława BM (ważne 6 miesięcy od wydania),
 • potwierdzenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
 • zaświadczenie ze spotkań w poradni rodzinnej,
 • dowody osobiste,
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, potwierdzające stan wolny lub akt ślubu cywilnego,
 • dane świadków (imię, nazwisko, wiek i adres).

Jeśli oboje narzeczeni nie są naszymi parafianami, konieczna jest zgoda jednego z proboszczów na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i udzielenie ślubu poza własną parafią.

Pogrzeb katolicki

Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”

Wymagane dokumenty:

 • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • Karta zgonu ze szpitala,
 • Potwierdzenie przyjęcia sakramentów świętych.

Liturgia dnia

Msze Święte

Niedziele i święta:
08:00, 10:00, 12:00, 16:00
Dni powszednie:
18:00 (kwiecień – wrzesień)
17:00 (październik – marzec)
Soboty: 08:00, 18:00

Spowiedź

Codziennie: przed każdą Mszą Świętą
I Piątek: od 15:30

Kancelaria

Wtorek – piątek: 16:00 – 16:45
Sobota: 08:30 – 10:00

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.